VÄLKOMMEN TILL FA 901 HEMSIDA

 

Kom ihåg att använda din röst i Tehys fullmäktigeval!

Röstningstiden pågår 29.03 - 21.04.2021 och du kan rösta via Tehys hemsida eller via Tehy appen.

Fackavdelningen vid Västra Nylands sjukvårdsområde har en egen kandidat i valet!

Alla som röstat deltar även i fackavdelningens lotteri; fina vinster!

 

Muista äänestää Tehyn valtuustovaalissa!

Äänestysaika on 29.03 - 21.04.2021 ja äänestämään pääset Tehyn kotisivujen tai Tehynmobiilisovelluksen kautta.

Tehyn Länsiuudenmaan sairaanhoitoalueen ammattiosastolla on vaaleissa oma ehdokas!

Kaikki jotka äänestää osallistuu myös ammattiosaston arvontaan; hienoja voittoja!

 

 

 

 

TEHYS fackavdelning vid Västra Nylands sjukvårdsområde r.f sammankallar till Vårmöte måndag 19.4.2021 kl. 18:00 via Teams.
Stadgeenliga ärenden. Verksamhetsberättelse, bokslut samt tilläggsbudgetplan.
Anmälningar : http://ao901.tehy.fi/ senast 16.4. Teamslänken skickas till e-posten.
Välkommen!

TEHYN Länsi Uudenmaan sairaanhoitoalueen ammattiosasto r.y kutsuu Kevätkokoukseen maanantaina 19.4.2021 klo. 18:00 Teamsin kautta.
Sääntömääräiset asiat. Toimintakertomus, tilinpäätös sekä lisätalousarvio.
Ilmoittautumiset. http://ao901.tehy.fi/ viimeistään 16.4. Teamslinkki lähetetään sähköpostiin.
Tervetuloa!

På kommande:

- Fullmäktige val 29.03 - 21.04

- Fackavdelningens vårmöte 19.04.2021 kl.18.00 via Teams

 

 

 

 

 

Här kan du ansluta dig som tehys medlem