Styrelsemedlemmar

Tehys fackavdelning vid Västra Nylands  sjukhus r.f 2017-2019

        

Telefon : 0400-230901

      

e-post: ao901@tehy.net 

hemsida: http://ao901.tehy.fi

  
        
        

Ordförande

Tove Holmström

2265

Op

  
        

Viceordförande

Eva-Maria Sundström

2900

Övervaket

  

Sekreterare

Katja Edlund

2265

Op

  

Medlemssekreterare

Sari Oranen

050-3242586

Psykpkl

  

Kassör

 

Lena Nilsson

2530

Dagped

  

Infosekreterare

Anna Lomberg

2614

Barnpkl

  
    

040-6326607

   

 

 

 

 

  
        

Suppleanter

Anna Vikholm

2220

Kirran

  
  

 

 

 

  
  

Jessica Johansson

2831

Gyn/Mödrapkl

 
  

Terese Lindholm

2220

Kirran

  
  

Anna Lindbom

2844

Audionom

  
  

Mona Fyrqvist

2265

Op

  

Kontaktmedlemmar

      
        
        
        
        
        
        
        
        

Huvudförtroendeman

Eva-Maria Sundström

050-4276515

   

Förtroendeman

Tove Holmström

2265

   

Viceförtroendeman

Katja Edlund

2265

   
        

Arbetarskyddsfullmäktig

Raija Kankilampi

050-4288620

   

I vice

 

Sebina Löfberg

3100

   

II vice

 

Jessica Roms

2900