Huvudförtroendemanna sidan

Eva-Maria Sundström

Huvudförtroendeman för Västra Nylands sjukvårdsområde

Anträffbar per telefon: 050-4276515 eller per e-post;

 eva-maria.sundstrom@hus.fi

TUSEN TACK !!

Fullmäktigevalet blev en riktig vinst för vår fackavdelning och vår tvåspråkighet!

Röstningsprocenten i hela landet var 25,5%, men vår fackavdelning hade näst högsta röstningsprocenten 47,4%!!! Bra gjort.

Tack vare ert stöd fortsätter nu min fullmäktigebana. Jag hade fjärde mesta rösterna i Nyland och kom in som 12:te av 83 fullmäktigeledamoter i hela Finland.

Den grupp jag representerar; Tehys Fria Påverkare ( Tehyn Vapaat Vaikuttajat) fördubblade sina fullmäktigeplatser från 6 till 12 !!

Inledande fullmäktigemötet är 13-15.11.2017 och jag skall nu göra mitt bästa för oss i Tehy.   

Tag gärna kontakt, om ni vill mej något!


 Lotteriet i samband med fullmäktigevalet:

Till Tehy meddelades hur många vinster vi hade och därifrån drog de vinnarna. (Detta eftersom valdeltagandet är konfidentiellt, men enl. Tehys datauppgifter får de där fram en röstningslista)

Vinnarna har gett tillåtelse att offentliggöra namnen.

 200 euros presentkort till Gigantti, vinnare Riitta Hiltunen

 40 euros presentkort till restaurang Brasserie i Karis, vinnare Birgitta Holmlund.

 30 euros presentkort till restaurang Santa Feé, vinnare Christina Lindholm

 2 st Tehys ryggväskor, vinnare Hanna Rautiainen och Marika Backman

Gratulerar!! Vinsterna har levererats till vinnarna.

 

Gå in på vår hemsida och kolla : www.vapaatvaikuttajat.net

Jag står bakom vår ordförandekandidat Marjut McLean. Meidän puheenjohtajaehdokas on Marjut McLean.

Tehys nästa ordförande väljs av det nya fullmäktiget  i november 2017.

Tehyn uusi valtuusto valitaan uuden puheenjohtajana marraskuussa 2017.

 

På höstmötet 16.11.2017 informerar jag om aktuella ärenden!

 

 

 

    

 

 

           

                

 

                              

Eva-Maria Sundström

Huvudförtroendeman för Västra Nylands sjukvårdsområde

Anträffbar per telefon: 050-4276515 eller per e-post;

 eva-maria.sundstrom@hus.fi


 TEHYITER - RÖSTA i Tehys fullmäktigeval!

Tehys fullmäktigeval 11-28 september 2017 och du kan antingen poströsta eller rösta elektroniskt.

Bland dem som röstar utlottar Tehy tre resepresentkort, 1 x 3000 euro och 2 x 1000 euro.

Fackavd. vid Västra Nylands sjukvårdsområde utlottar bland sina medlemmar som röstat:

1 x 200 euros presentkort till Gigantti

1 x 40 euros presentkort till restaurang Brasserie i Karis

3 st Tehys ryggväskor

TEHYLÄINEN - ÄÄNESTÄ valtuustovaaleissa!